BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] Related Links

Wales Legislation

* Find by Case Citation
* Search by title
* Multidatabase Search
* Help

You are here: BAILII >> Browse A-Z title lists >> Wales Legislation
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html

Items beginning with: A C D E F G H L M N O P Q R S T V W Y

A (To view the items beginning with A: first select a range here)
Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 (anaw1)      -----      Approval of Code
C (To view the items beginning with C: first select a range here)
Carers Strategies (Wales)      -----      Cynllun Traffordd yr
D (To view the items beginning with D: first select a range here)
Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau      -----      Domestic Fire Safety
E (To view the items beginning with E: first select a range here)
Education (Disapplication of      -----      Environment (Wales) Act
F (To view the items beginning with F: first select a range here)
Food Hygiene Rating      -----      Further Education Teachers'
G (To view the items beginning with G: first select a range here)
Gorchmyn Deddf Cynllunio      -----      Gorchymyn Bwyd (Coed
Gorchymyn Byrddau Iechyd      -----      Gorchymyn Cynllun Pensiwn
Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol      -----      Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 1
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 1)
Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2)      -----      Gorchymyn Iechyd Planhigion
Gorchymyn Lewcosis Buchol      -----      Gorchymyn Sir Ynys
Gorchymyn Siroedd Wedi'u      -----      Gorchymyn Ymddygiad Aelodau
Gorchymyn Ymgymerwyr D      -----      Gorchymyn yr Awdurdodau
H (To view the items beginning with H: first select a range here)
Health, Social Care      -----      Human Transplantation (Wales)
L (To view the items beginning with L: first select a range here)
Land Transaction Tax      -----      Local Health Boards
M (To view the items beginning with M: first select a range here)
Mental Capacity Act      -----      Mobile Homes (Wales)
N (To view the items beginning with N: first select a range here)
National Assembly for      -----      Nurse Staffing Levels
O (To view the items beginning with O: first select a range here)
Offerynnau Statudol 1999      -----      Older Cattle (Disposal)
P (To view the items beginning with P: first select a range here)
Planning and Compulsory      -----      Public Services Ombudsman
Q (To view the items beginning with Q: first select a range here)
Qualifications Wales Act      -----      Qualifications Wales Act
R (To view the items beginning with R: first select a range here)
Red Meat Industry      -----      Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2003
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2004      -----      Rheoliadau Arolygu Addysg
Rheoliadau Arolygu Gwasanaethau      -----      Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Glwten
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid      -----      Rheoliadau Cronfa Pysgodfeydd
Rheoliadau Cwmnïau RTM      -----      Rheoliadau Cynhyrchion Buchol
Rheoliadau Cynhyrchion Cig      -----      Rheoliadau Deddf Galluedd
Rheoliadau Deddf Gofal      -----      Rheoliadau Fformwla Fabanod
Rheoliadau Fforymau Ysgolion      -----      Rheoliadau Gwartheg (Adnabod
Rheoliadau Gwartheg Hŷn      -----      Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Cymru)
Rheoliadau Labelu Bwyd (Diwygio) (Rhif      -----      Rheoliadau Porthiant (Samplu
Rheoliadau Premiwm Blynyddol      -----      Rheoliadau Tatws sy'n Deillio
Rheoliadau Tatws sy'n Tarddu      -----      Rheoliadau'r Cynllun Addysg
Rheoliadau'r Cynllun Cychwyn      -----      Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2006
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010      -----      Rights of Children
S (To view the items beginning with S: first select a range here)
Safety on Learner      -----      Street Works (Records)
T (To view the items beginning with T: first select a range here)
Tax Collection and      -----      The A5 Trunk Road (St Mary’s Church Lay-by, Mona Road, Menai Bridge, Anglesey) (Prohibition
The A5 Trunk Road (St Mary’s Church Lay-by, Mona Road, Menai Bridge, Anglesey) (Temporary      -----      The A40 Trunk Road (Narberth Road and Fishguard Road, Haverfordwest, Pembrokeshire) (40
The A40 Trunk Road (Narberth Road and Fishguard Road, Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary      -----      The A48 Trunk Road &
The A48 Trunk Road (Between      -----      The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 36a (Broughton), Flintshire) and The A494 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 36a (Broughton), Flintshire) and The A494 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2016      -----      The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough)
The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough)(Temporary      -----      The A465 Trunk Road (Cefn-coed-y-cymmer
The A465 Trunk Road (Clydach,      -----      The A470 Trunk Road (Caersws to Cemmaes Road, Powys) (Temporary Speed
The A470 Trunk Road (Caersws to Cemmaes Road, Powys) (Temporary Traffic      -----      The A470 Trunk Road (Powys/Merthyr Tydfil County Boundary to Builth Wells, Powys) (Temporary Speed Restrictions &
The A470 Trunk Road (Powys/Merthyr Tydfil County Boundary to Builth Wells, Powys) (Temporary Speed Restrictions &      -----      The A483 Trunk Road (Cwmrhiwdre,
The A483 Trunk Road (Derwydd      -----      The A483 Trunk Road (Tremont
The A483 Trunk Road (Various      -----      The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2012
The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2013      -----      The A494 Trunk Road (Exit
The A494 Trunk Road (Glan-yr-Afon      -----      The A4042 Trunk Road (Llanellen
The A4042 Trunk Road (Llanellen,      -----      The Adoption Support Services (Local Authorities) (Wales) Regulations 2004
The Adoption Support Services (Local Authorities) (Wales) Regulations 2005      -----      The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) (No.
The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order      -----      The Avian Influenza and
The Avian Influenza (H5N1      -----      The Cardiff to
THE CARDIFF TO      -----      The Child Minding and Day Care (Wales) (Amendment) Regulations 2002
The Child Minding and Day Care (Wales) (Amendment) Regulations 2016      -----      The Civil Enforcement
The Civil Partnership      -----      The Community Care
The Community Care,      -----      The Council Tax (Prescribed
The Council Tax (Reduction      -----      The Disabled Children
The Disabled Facilities      -----      The Education (Assembly
The Education (Assisted      -----      The Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study in Science)
The Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study in Technology)      -----      The Education (Student Fees,
The Education (Student Finance)      -----      The Equality Act
The Equine Identification      -----      The Fish Labelling (Wales) (Amendment)
The Fish Labelling (Wales) Regulations      -----      The Food Labelling (Nutrition Information) (Wales) (Amendment)
The Food Labelling (Nutrition Information) (Wales) Regulations      -----      The General Teaching Council for Wales (Constitution) (Amendment) Regulations 2003
The General Teaching Council for Wales (Constitution) (Amendment) Regulations 2007      -----      The Health Professions
The Health Protection      -----      The Housing (Approval
The Housing (Empty      -----      The Independent Review of Determinations (Adoption and Fostering) (Wales) Regulations 2010 No. 746 (W. 75)
The Independent Review of Determinations (Adoption and Fostering) (Wales) Regulations 2010 No. 746 (W. 75)      -----      The Litter and
The Livestock (Records,      -----      The Local Authority Adoption Service
The Local Authority Adoption Services      -----      The London Olympic
THE LONDON TO      -----      The M4 Motorway (Maes
The M4 Motorway (Rogiet      -----      The Mental Health (Independent
The Mental Health (Primary      -----      The National Curriculum (Key Stage 2 Assessment Arrangements) (Consequential
The National Curriculum (Key Stage 2 Assessment Arrangements) (Wales)      -----      The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 2002
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 2003      -----      The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Wales) (Amendment) Regulations 2011
The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Wales) (Amendment) Regulations 2017      -----      The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 2017
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 2018      -----      The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Amendment)
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Determination      -----      The Potatoes Originating in Egypt
The Potatoes Originating in Germany,      -----      The Public Health Wales National Health Service Trust (Membership and Procedure) (Amendment) Regulations 2011
The Public Health Wales National Health Service Trust (Membership and Procedure) (Amendment) Regulations 2016      -----      The Rent Repayment
The Rentcharges (Redemption      -----      The School Curriculum
The School Funding      -----      The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (No.
The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (No.2)      -----      The Social Services Complaints Procedure (Wales) Regulations 2005
The Social Services Complaints Procedure (Wales) Regulations 2014      -----      The Tax Collection and Management (Permitted
The Tax Collection and Management (Reimbursement      -----      The Town and Country Planning (Referred
The Town and Country Planning (Trees)      -----      The Waste and
The Waste (Household      -----      The Whelk Fishing
The Wildlife and      -----      Trade Union (Wales)
V (To view the items beginning with V: first select a range here)
Valuation for Rating      -----      Valuation for Rating
W (To view the items beginning with W: first select a range here)
Waste (Wales) Measure      -----      Welsh Language (Wales)
Y (To view the items beginning with Y: first select a range here)
Y Cynllun Credydau      -----      Y Rheoliadau Meini Prawf Purdeb ar gyfer Lliwiau, Melysyddion ac Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Cymru) 2009 No. 1092 (Cy. 97)


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donors | Donate to BAILII
URL: https://www.bailii.org/indices/wales-legis-index.html